Rights In Love

Na naše právo žít ve svazku, bez ohledu na omezení týkající se pohlaví, sexuální orientace, národnosti nebo náboženského přesvědčení. Události poslední doby (někdy velmi tragické) na tomto poli nejsou náhodné a hluboce ovlivňují celospolečenskou i politickou debatu.

Jaké jsou hranice práva na lásku? Jaký význam mají podmínky za kterých mohou být dvě osoby považovány za pár? Toto budou hlavní otázky otevřené debaty, která chce oslovit a zapojit i mezinárodní kreativní komunitu v rámci letošního ročníku soutěže.

 

Téma jaká jsou práva na milovat či jaká jde v lásce pravda jsem zpracoval z více úhlů pohledu, protože je toto téma velice otevřené a byla by chyba se v něm dívat jen jedním směrem.