Jsem sběratel inspirace & nezastavitelný tvůrce vizuálně funkčího obsahu. Hledám nové způsoby zpracování, která mají myšlenku a estetickou hodnotu. Energii citím v procesu prostřednictvím kterého nabývám správného řešení. Pokud se výsledek nachází za sedmero horama a devatero řekama, značí to správnou cestu. Pokoušet technické hranice a kombinovat nemožné jen ukazuje jakým experimentem je každý sám sobě i okolí.